Deprescribing

Aikaisemmin hyväksi todetut lääkkeet, eivät välttämättä ole enää hyödyksi ikääntyessämme.

Ikääntyessämme ja sairastuessamme joidenkin lääkkeiden käyttö voi aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. Lääkityksien optimointi ja niiden hallittu purkaminen (deprescribing) on todella tärkeää kroonisissa sairauksissa, jotta voidaan välttyä lääkityksen aiheuttamilta haittavaikutuksilta sekä näiden mahdollisilta seurauksilta.

Deprescribingin tarkoituksena on vähentää hallitusti lääkityskuormaa sekä parantaa elämänlaatua.

Joskus lääkkeitä vähentäessä voi ilmetä erilaisia haittavaikutuksia itse lääkkeestä tai sitten itse oire/sairaus voi pahentua. Esimerkiksi kipulääkitystä vähentäessä voi potilaan kipu pahentua.

Tämän vuoksi kroonisten sairauksien lääkityksien purkaminen tulisikin tehdä moniammatillisella yhteistyöllä, jotta kaikki terveydenhuollon ammattilaiset tietävät lääkkeiden hyödyt ja mahdolliset haitat sekä, miten nämä voivat muuttua ajan kuluessa. 

Koulutus

Deprescribing -moduuli, 2 op

Voit kouluttautua Deprescribing -työkaluihin osallistumalla Deprescribing -moduuliin (2 op),  joka on osa LHKA Training modules -kokonaisuutta. Moduuli sisältää verkkokoulutuksen sekä yhden koulutuspäivän. Voit luontevasti myös jatkaa moduulista LHKA -koulutuksen muihin moduuleihin ja suorittaa kokonaisuudessaan erityispätevöitymiseen johtavan LHKA-koulutuksen.

Moduulin verkko-osiossa käsitellään koulutuspäivän lisäksi eri lääkeryhmien (bentsodiazepiinit, antipsykootit, PPI-lääkkeet sekä AKE & memantiini) systemaattista purkamista uusien työkalujen avulla sekä lääkityksen purkamista palliatiivisessa hoidossa.

  • Moduuli aukeaa 1.11.2020.
  • Moduulin hinta 490 € + alv 24 %

Ilmoittaudu mukaan!

Deprescribing -koulutuspäivä,  12.11.2020 – etäyhteydellä

Ohjelma

9.15 Ilmoittautuminen

9.30 Tervetuloa Deprescribing koulutuspäivään!

– Deprescribing -algoritmit

– Arviointien huomioiden kliininen merkittävyys

– Päivän potilastapausten esittely

10.30 Geriatrin tietoiskut (Jarkko Tuunanen, LT, Geriatrian erikoislääkäri, Leppävirran lääkäripalvelut Oy)

11.30 Ruokailu

12.30 Ryhmiin jakautuminen, esittäytyminen ryhmissä, potilastapausten pohdinta

14.00 Kahvitauko

14.15 Tapausten purku (Jarkko Tuunanen)

15.00 Aikaa kysymyksille

15.30 Päivän yhteenveto

Koulutuspäivän aikana geriatrian erikoislääkäri Jarkko Tuunanen kiertää ryhmissä, jolloin häneltä voi kysyä kommentteja potilastapauksiin liittyen.

 

Osallistumalla koulutuspäivään saat yhden (1) LHKA-erityispätevyyden uusimiseen kelpaavan LHKA-tapauksen! 

Koulutuspäivän hinta 290€ + alv 24 %

Ilmoittaudu mukaan!

 

LHKA ADVANCED

Ville Valkonen
suunnittelija, proviisori
050 322 4174
ville.valkonen (a) uef.fi

Jonna-Carita Kanninen
suunnittelija, proviisori, LHKA-pätevyys
050 477 0084
jonna-carita.kanninen (a) uef.fi

Anne Pennanen
koulutussihteeri
050 383 7422
annemaarit.pennanen (a) uef.fi