KLIINISEN LÄÄKEHOIDON ASIANTUNTIJA -Koulutus

LHA -asiantuntijakoulutus fuusioituu osaksi Kliinisen lääkehoidon asiantuntija -koulutusta

Farmasistin toimenkuva kehittyy vuosittain ja uusia toimia on avattu eri puolille Suomea. Samaa vauhtia kehittyy myös kliinisen farmasian ja lääkitysturvallisuuden koulutustarpeet.

Kliininen farmasia on kehittynyt valtavasti Suomessa edellisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2005 alkanut lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA) -koulutus (35 op) jakautui vuonna 2012 Lääkehoidon arvioinnin asiantuntija -koulutukseksi (20 op) ja Lääkehoidon kokonaisarvioinnin jatkokoulutukseksi (15 op). Aducaten Lääkehoidon arviointi -koulutus oli todella suosittu ja kentälle koulutettiin yli 200 asiantuntijaa. Kokemukseen ja tutkimuksiin peilaten näemme Suomessa tulevaisuudessa farmasistin toimenkuvan nykyistä laajempana. Haluamme vastata tavoitteisiimme ja olemme uudistaneet lääkehoidon arvioinnin asiantuntija -koulutuksen entistä laajemmaksi kokonaisuudeksi. Vankkaan kokemukseen ja tutkimustietoon pohjautuva sekä Suomen tarpeisiin kehitetty Kliinisen lääkehoidon asiantuntija -koulutus on kokonaan uusi 25 opintopisteen laajuinen täydennyskoulutuskokonaisuus farmasisteille.

Perinteinen LHA-koulutuksemme keskittyi rationaalisen lääkehoidon toteutumisen varmistamiseen potilaslähtöisestä näkökulmasta, mutta kliinisen lääkehoidon asiantuntija osaa edellisen lisäksi kehittää rationaalista lääkehoitoa myös organisaatiolähtöisesti.

Uuden koulutuksen tarkoituksena on antaa asiantuntijalle lääkehoidon arviointien teon lisäksi osaaminen kehittää toimintaympäristön lääkitysturvallisuutta entistä toimivammaksi kokonaisuudeksi, johon kuuluu potilaiden moniammatillinen lääkehoidon arviointi osana hänen hoitoaan.

 

KLIINISEN LÄÄKEHOIDON ASIANTUNTIJUUS (KLA)

Koulutuksen suoritettuasi saat todistuksen Itä-Suomen yliopistolta Aducatelta, diplomin Kliinisen lääkehoidon asiantuntijuudesta sekä sähköisen Open Badge -osaamismerkinnän,  jonka voit linkittää esimerkiksi  omaan CV:hen, LinkedIniin tai sähköpostin allekirjoituksiin.

Mikä muuttuu Lääkehoidon arviointi -asiantuntijakoulutuksen näkökulmasta?

Perinteinen LHA -koulutuksemme on keskittynyt rationaalisen lääkehoidon toteutumisen varmistamiseen potilaslähtöisestä näkökulmasta, kun taas Kliinisen lääkehoidon asiantuntija osaa puolestaan edellisen lisäksi kehittää rationaalista lääkehoitoa myös organisaatiolähtöisesti. LHA -asiantuntijuus tulee sisältymään KLA -koulutukseen, mutta sen lisäksi opiskelija saa tärkeää osaamista lääkitysturvallisuuden kehittämisestä.

Oletko jo käynyt osioita aiemmin Aducaten koulutuksissa? Näin jatkat eteenpäin:

Mikäli olet käynyt koulutuksiamme aiemmin, voit jatkaa suoraan puuttuvien opintojen osalta kohti asiantuntijuutta: tarjoamme esimerkiksi Aducaten Lääkehoidon arviointi -asiantuntijakoulutuksen (20 op) suorittaneille mahdollisuutta täydentää osaamistaan Lääkitysturvallisuuden perusteet (5 op) -paketilla. Edellisen lisäksi Osastofarmasian erityispätevyyden tai/ja Lääkehoidon kokonaisarviointikoulutuksen ennen vuotta 2012 suorittaneille tarjoamme LHA Practise (5 op) paketin Lääkitysturvallisuuden perusteiden (5 op) lisänä,

Jos olet puolestaan käynyt jo Aducaten Lääkehoidon arviointi -asiantuntijakoulutuksen  sekä Lääkitysturvallisuuden asiantuntija -koulutuksemme, voit hakea suoraan diplomia ja sähköistä osaamismerkkiä (Open Badge).

Lisätietoja eri vaihtoehdoista löydät koulutustoteutusosiosta.

Koulutustoteutus

ALUSTAVA AIKATAULU – KOULUTUS TOTEUTETAAN ETÄYHTEYKSILLÄ

(HELSINKI 2020-2021)

  • Lääkitysturvallisuuden perusteet lähijakso 18-19.3.2021
  • LHA osio syksy 2021

Koulutuksessa mukana myös geriatri lääkehoidon arviointien teossa!

Ilmoittaudu mukaan!

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

Kliinisen lääkehoidon asiantuntijakoulutus on tarkoitettu töiden ohella suoritettavaksi täydennyskoulutukseksi farmaseuteille ja proviisoreille (työpaikka ei ole edellytys koulutuksen suorittamiselle). Opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna (kesto 1 vuosi), johon sisältyy viisi (5) kahden (2) päivän koulutuspäivää (5 x 2 päivää). Ensimmäisen toteutuksen 2020 – 2021 koulutuspäivät järjestetään Helsingissä. Koulutuspäivien lisäksi opiskelu tapahtuu pääasiassa Moodle-oppimisympärisössä, josta löytyy paljon koulutusmateriaalia sekä koulutusvideoita. Lisäksi hyödynnetään Flipped Learning –opetusmenetelmää sekä edistää näin opiskelijoiden opiskelu- ja työelämätaitoja.

HINTA

Kliinisen lääkehoidon asiantuntija täydennyskoulutuksen 25 op hinta on 3 200 € + ALV 24 %, verollinen myyntihinta 3 968 €.

Ryhmään mahtuu maksimissaan 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittaudu mukaan!

OLETKO SUORITTANUT AIKAISEMMIN ADUCATEN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTIIN TAI LÄÄKITYSTURVALLISUUTEEN LIITTYVÄ OPINTOJA?

MITÄ OPINTOJA TARVITSEN KLIINISEN LÄÄKEHOIDON ASIANTUNTIJAKSI?

Olen suorittanut:

Aducaten Lääkehoidon arvioinnin asiantuntijakoulutuksen (20 op)

Ilmoittaudu mukaan – Lääkitysturvallisuuden perusteet osioon 5 op HINTAAN 490 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 607,60 €.

Aducaten Lääkitysturvallisuuden asiantuntijakoulutuksen (15 op) tai

Lääkitysturvallisuuden perusteet (5 op)

Ilmoittaudu mukaan – Lääkehoidon arvioinnin asiantuntijakoulutukseen 20 op HINTAAN 2 790 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 3 459,60 €.

Aducaten Kliinisen lääkahoidon asiantuntija TAI Lääkehoidon arviointi (20 op) -asiantuntijakoulutuksen SEKÄ Lääkitysturvallisuuden asiantuntija (15 op) -koulutuksen

Hae Kliinisen lääkehoidon asiantuntija -diplomia sekä Open Badge -osaamismerkkiä tästä.

LHKA-koulutuksen (35 op) ennen vuotta 2012 tai Osastofarmasian täydennyskoulutuksen (30 op)

Olethan yhteydessä jonna-carita.kanninen@uef.fi tai ville.valkonen@uef.fi niin tarkastelemme tilanteen yksilöllisesti opintosuorituksien pohjalta.


EI ADUCATEN opintoja taustalla – VOit ILMoITTAUTUA myös vain tiettyyn osioon

Haluan ilmoittautua Lääkehoidon arvioinnin asiantuntijakoulutukseen 20 op

Lääkehoidon arviointi (LHA) on asiantuntijakoulutus, jonka käytyäsi osaat tunnistaa hoidollisesti merkittäviä lääkehoidon ongelmia sekä koostaa kohteliaat muutosehdotukset potilaan lääkehoidosta ytimekkäästi lääkärin päätöksen teon tueksi. Koulutuksen käytyäsi osaat myös kehittää moniammatillisen toimintamallin eri yksiköihin.

Tärkeintä moniammatillisessa lääkehoidon arviointien teossa on, että kliinisesti merkittävimmät lääkitysmuutosehdotukset viedään käytäntöön tukemaan potilaan lääkehoidon rationaalisuutta.

Koulutuksemme on koostettu tätä tukevista osioista. Olemme alkuperäinen LHA-koulutuksen kehittäjä (vuodesta 2012) ja saat koulutuksen suoritettuasi todistuksen asiantuntijuudesta Itä-Suomen yliopistosta Aducatesta (ilman portfoliomenettelyä). Koulutuksessa tukenasi ovat asiantuntevat ja innostavat kouluttajat sekä mentorit arviointien teossa.

Ilmoittaudu mukaan – Lääkehoidon arvioinnin asiantuntijakoulutukseen 20 op HINTAAN 2 990 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 3 539,60 €.

Haluan ilmoittautua Lääkitysturvallisuuden perusteet osioon 5 op

Ilmoittaudu mukaan – Lääkitysturvallisuuden perusteet osioon 5 op HINTAAN 690 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 855,60 €.

LHKA ADVANCED

Ville Valkonen
suunnittelija, proviisori
050 322 4174
ville.valkonen (a) uef.fi

Jonna-Carita Kanninen
suunnittelija, proviisori, LHKA-pätevyys
050 477 0084
jonna-carita.kanninen (a) uef.fi

Anne Pennanen
koulutussihteeri
050 383 7422
annemaarit.pennanen (a) uef.fi