Lääkehoidon arviointi (LHA) ASIANTUNTIJAKOULUTUS

Lääkehoidon arviointi (LHA) on asiantuntijakoulutus, jonka käytyäsi osaat tunnistaa hoidollisesti merkittäviä lääkehoidon ongelmia sekä koostaa kohteliaat muutosehdotukset potilaan lääkehoidosta ytimekkäästi lääkärin päätöksen teon tueksi. Koulutuksen käytyäsi osaat myös kehittää moniammatillisen toimintamallin eri yksiköihin.

Tärkeintä moniammatillisessa lääkehoidon arviointien teossa on, että kliinisesti merkittävimmät lääkitysmuutosehdotukset viedään käytäntöön tukemaan potilaan lääkehoidon rationaalisuutta.

Koulutuksemme on koostettu tätä tukevista osioista.

TUTUSTU MYÖS KLIINISEN LÄÄKEHOIDON ASIANTUNTIJAKOULUTUKSEEN 25 op!

JOKO OLET ASIANTUNTIJOIDEN JOUKOSSA?

sisältö

Koulutus sisältää 4 lähiopetusjaksoa ja itsenäistä opiskelua verkon välityksellä. Koulutuksen aikana verkostoidut kollegoidesi kanssa ja asiantuntijuutesi syventyy koulutuksen edetessä.

LHA koulutuksen laajuus on 20 op

  • Kliininen farmasia 7,5 op
  • Työkalut ja menetelmät 4 op
  • Potilastapaukset 4 op
  • Moniammatillinen yhteistyö 0,5 op
  • Palvelun kehittäminen ja markkinointi 4 op

Koulutuksen teemat kehittävät kliinisen farmasian osaamista sekä lisäksi tarvitaan paljon muuta osaamista, jotta työskentely moniammatillisessa tiimissä on sujuvaa.

Lääkehoidon arvioinnin asiantuntijaksi erikoistuttuasi osaat hyödyntää monipuolisesti eri tietokantoja ja -lähteitä sekä tulkita niiden pohjalta kliinisesti merkittäviä lääkitysriskejä. Olet perehtynyt yleisimpien sairauksien hoitosuosituksiin ja ikääntymisen mukana tuomiin vaikutuksiin lääkehoitojen toteutumisessa.

Käytännön toteutus

Koulutus järjestetään monimuoto-opiskeluna, jossa vuorottelevat lähiopetusjaksot, itsenäisesti ja muiden kanssa suoritettavat tehtävät verkkoympäristössä sekä käytännön harjoittelu aitojen potilastapausten kanssa mentorin tukemana. Lukuvuoden 2021-2020 lähiopetusjaksot järjestetään Helsingissä sekä etäyhteydellä.

Koulutus on suunniteltu töiden ohella suoritettavaksi, mutta työpaikka ei ole edellytys.

Lähiopetusjaksoja on yhteensä neljä (kestoltaan 1-2 päivää) ja ne jakautuvat tasaisesti vuoden suoriusajalle. Päivät pyritään järjestämään torstaisin ja perjantaisin. Koulutuksen suorittamiseen on vuoden mittainen opinto-oikeusaika.

KENELLE?

Koulutus on suunniteltu työn ohella suoritettavaksi täydennyskoulutukseksi farmaseuteille ja proviisoreille.

Koko LHA-koulutuksen ajan sinulla on tukenasi oma nimetty mentori kokeneesta lääkealan suunnittelijatiimistämme.

KOULUTUKSEN HINTA

LHA-koulutuksen hinta on 2990 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 3 707,60 €.
Kurssimaksu laskutetaan useammassa erässä

Maksu sisältää kaikki opintoihin kuuluvat moduulit sekä niihin liittyvät tarkistukset, opintojen ohjauksen, oppimisympäristön, opintosuoritusten rekisteröinnin ja rekisterin ylläpidon, kurssitodistuksen sekä mahdollisuuden yksilölliseen mentorointiin opintojen aikana.

Opiskelija vastaa itse opintoihin liittyvistä vapaaehtoisista materiaalihankinnoista, matkoista sekä majoituksesta.


Ville Valkonen
suunnittelija, proviisori
050 322 4174
ville.valkonen (a) uef.fi

Jonna-Carita Kanninen
suunnittelija, proviisori, LHKA-pätevyys
050 477 0084
jonna-carita.kanninen (a) uef.fi

Anne Pennanen
koulutussihteeri
050 383 7422
annemaarit.pennanen (a) uef.fi

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate

Itä-Suomen Yliopisto