LÄÄKITYSTURVALLISUUDEN ASIANTUNTIJA (LTA) KOULUTUS

Lääkitysturvallisuuden asiantuntija (LTA) -koulutus valmentaa farmasian ammattilaisia jalkautumaan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin tehostamaan potilasturvallisuutta ja toteuttamaan kliinisen farmasian asiantuntijapalveluita.

Koulutuksessa

  • saat monipuolista ja laaja-alaista osaamista lääkehuollon turvalliseen toteuttamiseen
  • tutustut lääkehoitosuunnitelmiin ja niiden laatimiseen teoriassa ja käytännössä
  • opit tunnistamaan ja hallitsemaan lääkehoitoprosesseihin liittyviä riskejä
  • sisäistät turvallisuusajattelun ja saat työkaluja sen edistämiseen
  • syvennät asiantuntijuuttasi sekä kehität valmiuksiasi tuottaa ja myydä asiantuntijapalveluitasi

Koulutus on suunniteltu työn ohella suoritettavaksi täydennyskoulutukseksi farmaseuteille ja proviisoreille. Koulutus järjestetään monimuoto-opiskeluna, jossa vuorottelevat lähiopetusjaksot, itsenäisesti ja muiden kanssa suoritettavat tehtävät verkkoympäristössä sekä käytännön harjoitukset. Koulutuksen suorittamiseen on noin vuoden mittainen opinto-oikeusaika.

LTA KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

LTA koulutuksen laajuus on 15 op

Koulutus järjestetään monimuoto-opiskeluna, jossa vuorottelevat lähiopetusjaksot, itsenäisesti ja muiden kanssa suoritettavat tehtävät verkkoympäristössä sekä käytännön harjoitukset.

Lähiopetuspäiviä on yhteensä 8 (4 x 2 päivän lähijaksoa) ja ne jakautuvat tasaisesti noin vuoden ajalle. Päivät pyritään järjestämään torstaisin ja perjantaisin.

LTA KOULUTUKSEN HINTA

LTA-koulutuksen hinta on 2790 €  + alv 24 %, verollinen myyntihinta 3459,60 €. Kurssimaksu laskutetaan 2 erässä.

Koulutuksen hinta sisältää opintoihin kuuluvat moduulit ja tietokannat sekä opintojen ohjauksen, opintosuoritusten rekisteröinnin ja rekisterin ylläpidon sekä kurssitodistuksen.

Opiskelija vastaa itse opintoihin liittyvistä vapaaehtoisista materiaalihankinnoista, matkoista sekä majoituksesta.

Lääkitysturvallisuuden asiantuntija (LTA) Tampere, 2019

Käynnissä nyt 


Ville Valkonen
suunnittelija, proviisori
050 322 4174
ville.valkonen (a) uef.fi

Jonna-Carita Kanninen
suunnittelija, proviisori, LHKA-pätevyys
050 477 0084
jonna-carita.kanninen (a) uef.fi

Anne Pennanen
koulutussihteeri
050 383 7422
annemaarit.pennanen (a) uef.fi

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate

Itä-Suomen Yliopisto