LHKA – TRAINING MODULES – UUTUUS!

Jatkokoulutuskokonaisuus koostuu nyt kaikille farmasisteille avoimista moduuleista!

ASIANTUNTIJASTA LHKA-ERITYISPÄTEVÖITYNEEKSI

Koulutuksen käytyäsi osaat:

 • Kliinistä farmasiaa entistä kokonaisvaltaisemmin
 • Poimia yhä syvällisemmin monilääkityn potilaan lääkehoidosta kliinisesti merkittävimmät lääkitysmuutosehdotukset lääkärin päätöksenteon tueksi
 • Edistää dialogin syntyä sekä moniammatillista työskentelyä toimipaikassa

KENELLE?

Kaikki koulutuspäivät ja teemamoduulit on tarkoitettu farmaseuteille, proviisoreille ja LHA-asiantuntijoille.

LHKA Training -moduuliin ilmoittautuessa tulee LHA-koulutus olla hyväksytysti suoritettu tai mikäli henkilö on osallistujana meneillään olevassa LHA-koulutuksessa, tulee siitä olla suoritettuna vähintään 70 %. LHKA-jatkokoulutuskokonaisuudesta todistuksen saaminen vaatii, että molemmat koulutukset (LHA-koulutus ja LHKA-jatkokoulutus) on suoritettu hyväksytysti. Kokonaisuuden suoritettuasi voit hakea LHKA-erityispätevyyttä.

 

SISÄLTÖ

Koulutuskokonaisuus koostuu 5 teemamoduulista ja LHKA Training -moduulista, jotka voit suorittaa haluamassasi järjestyksessä. Teemamoduulien laajuus on 2 opintopistettä ja LHKA Training -moduuli 5 opintopistettä, yhteensä 15 op. Moduulit sisältävän aihetta käsittelvät koulutuspäivän.

Lukuvuoden 2020-2021 koulutuspäivät järjestetään etäyhteydellä.

Teemamoduulien aiheet:

 • Sydän ja verisuonisairaudet
 • Deprescribing
 • Laboratorioarvojen tulkinta
 • Alzheimerin tauti ja muut neurologiset sairaudet
 • Diabetes ja endokrinologia

LHKA-koulutuskokonaisuuden laajuus on yhteensä 15 op. Opintoaikaa on 2 vuotta ensimmäisen moduulin aloittamisesta ja teemamoduulien koulutuspäiviä järjestetään vuosittain.

Voit osallistua joko koulutuspäivään (hinta 290 € + alv) tai 2 op:n moduuliin (hinta 490 € + alv),  (sis. koulutuspäivän lisäksi verkkomateriaalia)

Jokaisella moduulilla on oma teemansa ja ne sisältävät aina yhden koulutuspäivän sekä paljon verkkomateriaalia. Koulutuspäivässä käsitellään kunkin teeman oleellisimmat aiheet asiantuntijan johdolla. Verkkomateriaali koostuu eri muotoisista itseopiskelumateriaaleista, tehtävistä, ryhmätöistä sekä potilastapauksista. Koulutus on suunniteltu töiden ohella suoritettavaksi, mutta työpaikka ei ole edellytys.

Opiskele lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevöityneeksi joustavasti töiden ohella tai syvennä osaamistasi kliiniseen farmasiaan.                                       LHA-asiantuntijoiden on mahdollista hakea lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyyttä suoritettuaan kaikki 6 moduulia hyväksytysti.

Diabetes ja muut
endokriiniset sairaudet

Mitkä diabeteslääkkeet lisäävät hypoglykemia riskiä? Onko statiinien välillä oikeasti eroa? Missä tilanteissa tarvitaan T3-hoitoa?

Koulutuspäivässä käydään läpi eri diabetestyypit sekä 1. tyypin diabeteksen insuliinihoitoa ja 2. tyypin lääkehoidon optimaalista toteutusta etenkin iäkkään diabeetikon näkökulmasta. Lisäksi perehdytään diabeetikon liitännäislääkehoitoihin.

Moduulin verkko-osiossa syvennytään dyslipidemioihin ja kilpirauhasen sairauksiin rationaalisen lääkehoidon kannalta. Lisäksi hoitoon sitoutumisen merkitystä käsitellään moduulin eri sairauksien kautta.

 • MODUULI AUKEAA 1.9.2020
 • KOULUTUSPÄIVÄ 17.9.2020, Tampere

Deprescribing – UUTTA SUOMESSA!

Miten lääkitykset puretaan hallitusti?

Moduuli sisältää DEPRESCRIBING -päivän, jossa ensin geriatri alustaa päivän teemoihin ja tämän jälkeen ratkomme ryhmissä teemoihin liittyviä LHKA-potilastapauksia geriatrin sekä kollegoiden tuen avulla. Käsiteltävät teemat vaihtuvat vuosittain.

Osallistumalla koulutukseen saat yhden (1) LHKA-erityispätevyyden uusimiseen kelpaavan LHKA-tapauksen!

Moduulin verkko-osiossa käsitellään edellisten lisäksi eri lääkeryhmien (bentsodiazepiinit, antipsykootit, PPI-lääkkeet sekä AKE & memantiini) systemaattista purkamista uusien työkalujen avulla sekä lääkityksen purkamista palliatiivisessa hoidossa.

Sydän- ja verisuonisairaudet

Miten ortostatismia voidaan vähentää osaltaan verenpainelääkitystä optimoimalla? Milloin varfariini, klopidogreeli ja ASA on perusteltu kompinaatio lääkityksessä?

Koulutuspäivässä kardiologi alustaa luennoilla sydän- ja verisuonisairauksien ilmenemistä sekä lääkehoidon haasteita etenkin iäkkäiden näkökulmasta. Iltapäivän osuudessa käydään erilaisten potilastapausten avulla verenpainelääkityksen hallittua purkamista sekä optimaalisen lääkehoidon toteutumista sydämen vajaatoiminnassa, sepelvaltimotaudissa sekä eteisvärinässä.

Moduulin verkko-osuudessa syvennytään verkkomateriaalin avulla mm. antitromboottiseen lääkehoitoon sekä ääreisverenkierron häiriöihin.

Laboratorioarvojen
kliininen tulkinta

Mistä laboratoriokokeista voin tutkia vuotaako potilas? Mitä verikokeita tulisi ottaa iäkkäältä ja miksi? Matala ferritiini – mitä siitä tiedetään?

Koulutuspäivässä käsitellään laboratoriolääketieteen perusteita sekä käydään läpi iäkkäälle suositeltavia vuosittaisia laboratoriotutkimuksia ja niiden tulkintaa. Lisäksi perehdytään, kuinka verikokeiden perusteella voidaan märittää, tulkita sekä seurata sisäisen verenvuodon, munuaisten ja maksan vajaatoiminnan tilaa.

Moduulin verkko-osiossa käsitellään edellisten lisäksi mm. lääkeaineiden pitoisuusmäärityksiä eri näkökulmista, laboratoriomittauksia häiritseviä lääkeaineita sekä vierianalytiikkaa.

Alzheimerin tauti ja
muut neurologiset sairaudet

Miten Alzheimerin taudin ja vaskulaaridementian lääkehoidot eroavat toisistaan? Miten käytösoireiden lääkehoito eroaa eri dementoivissa taudeissa?

Koulutuspäivässä käydään läpi dementialääkkeiden farmakologiaa ja perehdytään Alzheimerin tautiin sekä muihin dementoiviin sairauksiin lääkehoidon näkökulmasta. Lisäksi perehdytään, miten muistisairauksiin liittyvien käytösoireita on mahdollista hoitaa rationaalisesti.

Moduulin verkko-osiossa syvennytään Parkinsonin taudin etenemiseen lääkehoidon toteutuksen kannalta sekä lisäksi epilepsian haasteelliseen lääkehoitoon kliinisestä näkökulmasta.

 • MODUULI AUKEAA 1.5.2021
 • KOULUTUSPÄIVÄ 6.5.2021, ETÄYHTEYDELLÄ

LHKA TRAINING -MODUULI

 

Miten farmasistina toimin moniammatillisessa tiimissä? Mistä valmiit työkalut kokonaisarviointien tekemiseen? Mistä saan varmuutta asiantuntijuuteen ja kliinisten lääkitysmuutos-ehdotusten tekemiseen?

LHKA Training moduuli on 5 opintopisteen kokonaisuus, jonka voit suorittaa missä vaiheessa vain sinulle parhaiten sopii. Moduulin opiskelu tapahtuu kokonaisuudessaan verkossa.

Moduuli sisältää LHKA-lomakkeiston, sen hyödynnettävyyttä sekä moniammatillista yhteistyön kehittämistä tukevia tehtäviä. Training moduulissa tehdään LHKA-mentorin tukemana 5 omaa LHKA-potilastapausta.

 • MODUULI AVOINNA – TERVETULOA MUKAAN!


Ville Valkonen
suunnittelija, proviisori
050 322 4174
ville.valkonen (a) uef.fi

Jonna-Carita Kanninen
suunnittelija, proviisori, LHKA-pätevyys
050 477 0084
jonna-carita.kanninen (a) uef.fi

Anne Pennanen
koulutussihteeri
050 383 7422
annemaarit.pennanen (a) uef.fi

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate

Itä-Suomen Yliopisto